Wednesday, May 03, 2006

Arbete åt alla

Alla har rätt till ett arbete!

Vi socialdemokrater tror att arbetslöshet bekämpas bäst genom aktiv politik.
Kraftfulla satsningar på utbildning, trygghet och konkurrenskraft ger resultat.

300 000 jobb har skapats i Sverige under de senaste tio åren. I slutet av mars 2006 var 20 000 färre öppet arbetslösa jämfört med samma tid förra året. Äntligen sjunker arbetslösheten!
Det är bra. Men vårt mål är faktiskt full sysselsättning.

Moderaterna tycks tro att jobben blir fler om skatten sänks med 250 miljarder och den som
blivit sjuk eller arbetslös lämnas i sticket.

I vårt Sverige ska alla med. Alla har rätt till ett arbete!

4 Comments:

Blogger Anna Ardin said...

du har blivit utmanad på min blogg!

4:13 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hej hej, testar

12:37 AM  
Blogger Vasilis said...

This comment has been removed by the author.

6:50 AM  
Blogger Vasilis said...

This comment has been removed by the author.

7:11 AM  

Post a Comment

<< Home