Monday, February 13, 2006

Radio i morse

I dagens morgonsändningar var en av de stora nyheterna att så många unga kvinnor lämnar sina politiska uppdrag. Det handlade mest om kommunalpolitiker. Och tydligen var de största problemen inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Detta faktum brukar komma upp då och då. Minst någon gång under varje mandatperiod. Jag har flera gånger hört inslag kring detta. Oftast handlar det om unga människor och idag var fokus på kvinnor.

De som hoppar av säger ofta att de inte kunde påverka någonting. Debatterna i fullmäktige betydde ingenting. Allt var redan klart dessförinnan.

I förra veckan satt förståsigpåare i radion och talade om kvalitén i KU förhören. De vanliga politikerna var inte proffsiga nog. Det var inte som amerikanska senatsförhör. Och inte heller som drivna reportrar i TV eller i radio.

Hur hänger det ovanstående ihop? Tja, det gör det inte direkt.

Å ena sidan så känner sig många nya politiker frustrerade av att de inte kan påverka, eftersom de mer rutinerade beslutsfattarna redan har gjort upp. Det blir ingen plats kvar för nykomlingarnas inflytande. Politiken är alltså för proffsig.

Å andra sidan är vanliga riksdagsledamöter inte tillräckligt proffsiga. Inte i jämförelse med mediapersonligheter eller amerikanska senatorer.

Jag menar dock att själva problemet i bägge fallen egentligen är detsamma. Människors bild av vad politik är mer är styrt av media än av egna upplevelser. Det är lätt att få för sig att den ytterst lilla skärva av det politiska hantverket som syns i direktsänd radio eller TV är alltihop och då blir det inte så konstigt att man tror att debatterna i kommunfullmäktige är det allra viktigaste för att få inflytande över beslut. Eller att när man i ganska lugnt tempo försöker komma fram till någonting, så är det inte som det ska vara.

Det vore kanske av och till bättre att faktiskt försöka visa upp hur representativ demokrati fungerar på riktigt än att ständigt och jämnt försöka medialisera politiken. Min bild är att det största inflytande i politiken har man inom sitt eget parti. I de lugna och sakliga diskussionerna där man faktiskt försöker sätta sig in i frågorna och lösa problemen. Media är på sin höjd upplysning för väljare och oftast är de inte ens det. För den som vill veta vad politiker och partier vill, så läs hellre de riktiga protokollen. De finns på nätet och där står tydligt och klart vad frågorna handlar om.

Det skulle kanske inte skada med en mer realistisk bild av det politiska livet. Och det skulle kanske också kunna leda till att fler hade en mer rimlig bild av hur det går till och därför inte tappade sugen. För vi vill väl självklart alla att det ska var fint och mycket hedervärt att ta politiska uppdrag. Det är ju ett enormt förtroende att få representera medborgarna i politiska församlingar.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home