Tuesday, February 21, 2006

Nu och då!

Jag är ordförande i Hässelby Villastads socialdemokratiska förening som grundades år 1906. Vi har nu knegat på i 99 år. I början av 1900-talet var Sverige och för den delen Hässelby ett helt annat samhälle än det nuvarande. Herbert Tingsten var knappast torr bakom öronen än och Gunnar Sträng inte speciellt stor. Men de framlevde sina barndomar där. Den tiden handlade kampen om demokratin, rösträtt för alla, fackliga och sociala rättigheter. Det startades socialdemokratiska partier i land efter land. Vårt parti hade stora ambitioner, men hade ännu inte nått en dominerande plats i den svenska politiken.

I den tidiga arbetarrörelsen såg man tydliga behov av egna möteslokaler, bibliotek och andra kulturinstitutioner. Därför byggdes konsumentföreningar, Folkets park och Folkets Hus. Under 2000 - talet har vi fortfarande behov av att ha egna lokaler och bygga starka institutioner präglade av arbetarrörelsens värderingar. Den politiska demokratin, de sociala och fackliga rättigheterna är fortfarande föremål för kamp i Sverige, EU och stora delar av världen. Socialistinternationalen är en betydande kraft i världspolitiken.

Vårt parti har spelat den dominerande rollen i svensk politik i över 70 år. Det är vi som designat den välfärdsmodell som visat sig vara så fruktbar för landets utveckling. Men även om vi är stolta över våra framgångar, så är vi knappast nöjda med det faktum att frågor som jämställdhet, omsorg om miljön och situationen för medborgare födda utanför Sveriges gränser inte på långa vägar är lösta än.

En tragisk påminnelse om att vi lever i en annan tid under det tjugoförsta seklet kom vid förra årsskiftet via den tsunami, som dödade flera hundratusentals människor kring Indiska oceanen och bland dessa åtskilliga svenska turister. I de KU förhör som just genomförts, så känner man dock i igen sig i hur saker kan trivlialiseras. Insikten om att alla människor bor på samma jord, förvandlas enkelt till banala frågor. Vi drabbas alla av de globala hoten. Men inte skulle Herbert tingsten eller Gunnar sträng på något sätt blivit överraskade över mötesformerna precis, även om de tillhör en annan tid än vår.

Å andra sidan så var allt inte alls sämre förr i tiden. Exempelvis så har Hässelby Villastads socialdemokratiska stadsdelsförening varit så förutseende att de flesta medlems- liksom styrelsemöten kan hållas i Hässelby Villastads Folkets Hus. Kanon, va?

2 Comments:

Anonymous Margareta Israelsson said...

Du har blivit utmanad. Läs mer på min hemsida/blogg:

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=278

hälsningar
Margareta

6:28 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hej pappa!

12:27 AM  

Post a Comment

<< Home